Politikalarımız

Politikalarımız

Çevre Politikası

Tersane faaliyetlerimizi yürütürken gelecek nesillere güzel bir dünya bırakmak için çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirmek öncelikli amacımızdır.

Bu amaçla:

Çevre ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm mevzuat ve standartlara uymak,

Gerçekleştirilen iş süreçlerimizde oluşabilecek kirliliği kaynağında önlenmeye çalışarak oluşabilecek kirliliği azaltmak,

Kaynak kullanımını azaltıcı tedbirler alınarak ve her yıl hedefler konarak sürdürülebilir gelişme sağlamak,

Faaliyetlerimiz sonucunda ortaya çıkan katı, sıvı ve gaz atıkları azaltıcı önlemler alarak, tekrar kullanım veya geri kazanım imkânları uygulanmaya çalışmak,

Meydana gelebilecek herhangi bir kaza veya acil durumda, çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp uygulamak,

Çevreye olan hassasiyetimiz ile ilgili tüm çalışanlarımız bilinçlendirmek,

Çevre konusunda resmi kurumlar, tedarikçiler ve diğer paydaşlar ile işbirlikleri sağlanarak çevre konusunda birlikte gelişmeler sağlamak,

Çevre yönetim sistemlerimizin sürekli gelişimi sağlamak,

Çevre Politikamızdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Hiçbir iş, çalışanların sağlığı ve güvenliğinden önemli değildir. İş sağlığı ve güvenliğini birinci önceliğimizdir.

Bu önceliği sağlamak üzere,

Çalışanlarımızın için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak,

Tüm iş sağlığı ve güvenliği tehlikelerini ortadan kaldırmak veya oluşabilecek riskleri minimuma getirmek,

Organizasyonun her seviyesinde, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili liderlik sergilemek,

Eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek,

Tüm paydaşlarımızı dikkate alan bir İSG yönetim sistemi uygulamak,

İş sağlığı ve güvenliği herkesin işidir yaklaşımını organizasyonun her seviyesinde yaşatmak,

İş sağlığı ve güvenliğini yönetim sistemi hedefler ile yönetmek ve  performansını ölçmek 

Çalışanlarımızın katılımı ve istişare ile iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası tüm mevzuat ve standartlara uymak,

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamızdır.

Kalite politikamız;

Müşteri ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak müşteri memnuniyeti sağlamak öncelikli amacımızdır.

Bu amaçla;

– Yasal sorumluluklarımızla birlikte uygulanabilirliğini taahhüt ettiğimiz diğer şartları yerine getirmek,

– Müşterilerimize özgü çözümler sunmak ve müşterilerimize en uygun, en doğru ve en ekonomik çözümleri en hızlı biçimde sunmak,

– Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek,

– Sunduğumuz tersane hizmetlerini minimum hata ile gerçekleştirmek,

– Paydaşlarımız ile güvene dayalı iş birlikleri yürütmek,

– İş hacmini sürekli geliştirerek, ülke ekonomisine katkı sunmak,

– İş ahlakı ve meslek ilkelerine her zaman bağlı kalmak,

– Eğitim faaliyetleri ile çalışanlarımızın gelişimini sağlamak,

 

 Kalite Politikamızdır.